Zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą „Co z tym klimatem, tej?!” 

 

Głównym celem warsztatów jest zaangażowanie społeczności poznańskich szkół w wspomagające proces zrozumienia i odpowiedzialności w zakresie zmian klimatycznych. W ramach projektu uczniowie między innymi:

  • poznają mechanizmy kierujące procesem zmian klimatycznych,
  • dowiedzą się jaki wpływ na ich lokalne otoczenie mają globalne zmiany klimatyczne,
  • poznają metodykę badań naukowych oraz interpretacji obserwacji w oparciu o rozumowanie oparte na badaniach naukowych,
  • dowiedzą się w jaki sposób obecność pewnych gatunków roślin i zwierząt może wskazywać na postępujące zmiany klimatyczne,
  • samodzielnie przeprowadzą badania naukowe w oparciu o koncepcję nauki obywatelskiej,
  • będą uczestniczyć w dyskusji nad możliwościami zahamowania postępujących zmian klimatycznych.

Treści realizowane w trakcie warsztatów wpisują się w podstawę programową z zakresu przyrody, biologii, chemii oraz geografii. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, organizatorzy zapewniają zestawy badawcze niezbędne do realizacji wyznaczonych zadań.

Warsztaty te są realizowane w ramach projektu Badania społeczne – zmiany klimatyczne i ich wpływ na przyrodę Poznania finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.

 

Jak zgłosić swój udział? 

Do udziału w projekcie zaproszone zostaną cztery szkoły zlokalizowane w obrębie granic administracyjnych miasta Poznania. Placówki zainteresowane przystąpieniem do Projektu prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, która znajduje się TUTAJ. Natomiast TUTAJ można zapoznać się z regulaminem projektu. 

 Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przygotowanie i przesłanie pracy wykonanej przez uczniów prezentującej problematykę zmian klimatycznych. Może to być na przykład praca plastyczna, prezentacja lub film. Prosimy o przesłanie prac konkursowych w formie cyfrowej na adres: wyobraznia@ppnt.poznan.pl w terminie do 31 października 2022 roku!

Czekamy na Ciebie!

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami w Laboratorium Wyobraźnii!